Velkommen til Greveløkka Sjakk

England flag
Flag of Ukraine
Russian Flag of Russia

Hva er sjakk?

Kort fortalt er sjakk er et strategispill for to personer som spilles på et brett med 8×8 felter, der hver spiller leder sine 16 brikker. Sjakk er både idrett, kultur og kunst. Det har røtter i kulturelle tradisjoner, og spillet har vært en del av verdens kulturarv i flere århundrer. Sjakk kan betegnes som tankesport på grunn av den mentale utfordringen, konkurranseelementet og treningsaspektet. Kultur på grunn av sjakkens lange historie og samfunnspåvirkningen. De mer abstrakte kunstneriske aspektene av partier, stillinger og studier og fantastiske trekk, gir det også en unik posisjon innen kunst.


I kontrast til annen sport, som for eksempel fotball, er sjakk en verdifull fritidsaktivitet i seg selv som man kan ha glede av hele livet. Det er også en sosial arena for barn og unge som søker en fritidsaktivitet som stimulerer mentale egenskaper. Sjakk er en inkluderende arena uavhengig av fysisk form, og sjakk skaper muligheter for sosial mestring. Mange vil også være enige i at sjakk styrker intellektuelle ferdigheter som kritisk tenkning, problemløsning og tålmodighet.


Gjennom sjakkaktiviteter dannes det sosiale fellesskap, uavhengig av alder og kulturelle bakgrunner. Greveløkka Sjakk satser på jenter, bredde, integrering og ønsker å skape gode sosiale fellesskap. Vi ønsker å være en raus fritidsorganisasjon som rommer både annerledeshet og ulikhet. Vi ser meningsulikhet i egne rekker som en styrke, og vi ønsker at alle i tilknytning til Greveløkka Sjakk skal møte hverandre med gjensidig respekt.Krets og forbund

Av medlemskontingenten i Greveløkka Sjakklubb betaler vi 50 kroner til Innlandet Sjakkrets Ungdom og 80 kroner til Ungdommens Sjakkforbund. Klubben sitter da igjen med 370 kroner per medlem til trenerhonorarer, leie av lokaler under turneringer og investeringer gjennom året (brett, brikker, klokker, instruksjonsmateriell, premier, avslutninger og slikt).


Når medlemskontingenten er betalt, blir man medlem av Greveløkka SK, Innlandet Sjakkrets Ungdom og Ungdommens Sjakkforbund.

Innlandet SKU er en sammenslutning av lokallagene i Hedmark og Oppland. Det er lokallag i Elverum, på Dokka, Jevnaker, Gjøvik, Kongsvinger, Lillehammer, Nord-Odal, Søndre Land.


Leder av Innlandet SKU er Andreas Jensen, Fryal SK, Søndre Land. Styret i Innlandet SKU bestemmer bl.a. hvor KM for barn og ungdom og KM for skolelag skal arrangeres hvert år. Greveløkka SK har to medlemmer med i styret av ISU.


Kretsen har også en egen cup for barn og ungdom som heter Innlandscupen. I denne teller 7 BGP-turneringer hvert år. Premier for deltakelse og plasseringer i Innlandscupen foregående år deles ut i januar under Greveløkka BGP/UGP.


Ungdommens Sjakkforbud (USF) er den landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjonen for de organiserte barne- og ungdomsaktivitetene i Norge. USF bestemmer også hvilke lokallag/kretser som skal arrangere NM for barn og ungdom, NM for skolelag, NM for barne- og ungdomslag og NM for jenter. Årsmøtet til USF er under Landsturneringa i juli. USF bestemmer også hvem som skal representere Norge i ulike internasjonale mesterskap. USF støtter deltakelse i internasjonale mesterskap.


Foreldre og dugnad


Klubben har en aktiv foreldregruppe som har arrangert en rekke flotte sjakkturneringer, kretsmesterskap og treningssamlinger. I sjakkmiljøet sliter vi ikke ut foreldrene – men det er lov å hjelpe til. Som forelder kan du slappe av med en god bok, strikke, jobbe litt på laptoppen din, eller bare ha det hyggelig med andre foreldre om du vil det. Du må heller ikke være til stede under treningene, om du har annet å gjøre. Det er selvsagt hyggelig å bli kjent med andre foreldre mens barna spiller.


Vi har ingen krav om dugnader, men du kan bli spurt i Spond om å hjelpe til et par-tre ganger i året under turneringer og aktivitetsdager med sjakk-kafé, stands, rydding og lignende. Bare trivelige oppdrag for en god sak!


Det er selvsagt bra om du – som forelder – ønsker å engasjere deg lokalt for barnesjakken i klubben, i kretsen (Innlandet Sjakkrets Ungdom) eller for forbundet (Ungdommens Sjakkforbund, Norges Sjakk Forbund).


Historie

Greveløkka Sjakklubb ble stiftet i etterkant av VM-sendingene i sjakk høsten 2013. Noen barn ble inspirert av sendingene på TV. Noen foreldre også, og da var vegen kort til å etablere en barne- og ungdomsklubb i Hamar. Ledelsen ved Greveløkka skole var positiv, og fra begynnelsen av 2014 ble klubben etablert der.

Klubbens vedtekter ble vedtatt 20.02.2014, og dette regnes som klubbens stiftelsesdag. Klubben ble registrert i Brønnøysundregistrene i mars 2014. Siden oppstarten har en rekke foreldre engasjert seg i klubbens styre og drift, og dermed har klubben utviklet seg positivt for alle foreldrene som har bidratt har satt spor etter seg i klubbens drift.


Aktivitetene i klubben varierte fra faste treninger onsdager, kursvirksomhet for nybegynnere og deltakelse i lokale, regionale og nasjonale arrangementer.


Klubben har arrangert en rekke KM siden oppstarten, både individuelle mesterskap og skolemesterskap. Alle disse mesterskapene ble arrangert på Greveløkka skole.


8.-10. mai 2022 arrangerte klubben sitt første norgesmesterskap: Et meget vellykket NM for skolelag. I 2023 arrangerte klubben NM for jenter og kvinner. I 2024 skal klubben arrangere NM for barne- og ungdomslag i april og NM for ungdom i november


Innmelding

Personvern

Personopplysninger som adresser, alder, telefonnumre og e-postadresser deles bare med Ungdommens Sjakkforbund og Norges Sjakkforbund. Greveløkka Sjakk bruker Microsoft og Spond til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Se personvernerklæringen til Microsoft her. Vår nettside er laget i Canva. Se personvernerklæringen til Canva her. Vår kommunikasjonskanal til våre medlemmer er Spond. Se personvernerklæringen til Spond her. Utover dette ønsker vi ikke å selges eller overleveres opplysningene til tredjepart. Vi jobber fortløpende for at nettsiden vår skal følge GDPR-reglene i Norge. Vi gir ikke personopplysningene dine videre utover dette med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.


Vi publiserer ikke bilder av medlemmer som ikke har gitt samtykke til dette. Minn gjerne fotografene på det når bilder blir tatt, for vi tar alltid bilder under klubbens arrangementer!


Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for de formål som personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr at Informasjon i Spond og i Forms-skjemaet slettes etter at opplysningene er behandlet til de formål som er oppgitt. Du har rett til å kreve innsyn i, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside .


Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Vi anmoder deg imidlertid om å kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels kan oppklare eventuelle misforståelser.